USŁUGI PRAWNE

Świadczymy profesjonalne usługi prawne we wszystkich sprawach prawnych.

W szczególności specjalizujemy się w zakresie prawa cywilnego, prawa gospodarczego, prawa transportowego, spedycji i Konwencji CMR, prawa administracyjnego i podatkowego, prawa autorskiego i informatycznego, prawa pracy, kodeksu spółek handlowych, prawa rodzinnego.

Dla naszej Kancelarii nie ma sprawy beznadziejnej. Gdzie inni zawiedli spróbuj u nas.

 W naszej Kancelarii skorzystasz z kompleksowej pomocy prawnej. Nie będziesz już musiał szukać innych specjalistów. My już to zrobiliśmy za Ciebie.

Współpracujemy z komornikami, notariuszami, doradcami podatkowymi, księgowymi, biegłymi, tłumaczami przysięgłymi, specjalistami od kadr i BHP, detektywami.

Stosujemy podwyższone normy etyczne zawarte w Kodeksie Etyki Radcy Prawnego. Etyczne zachowanie prawnika gwarantuje jego klientowi rzetelność obsługi oraz pewność, że jego prawnik nie podejmie żadnych czynności sprzecznych z interesem klienta.

Wszystkie informacje oraz dokumenty przekazane nam przez klienta objęte są tajemnicą zawodową. Nikt nie może zwolnić nas z zachowania tej tajemnicy.

Kancelaria jest objęta obowiązkowym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej na kwotę 100.000 euro. Nasi klienci mają gwarancję wypłaty odszkodowania. Jesteśmy też objęci dodatkowym ubezpieczeniem OC na kwotę 250.000 euro. Warto zaufać zawodowcom.

 

 

Iuris prudentia est divinarum atque humanarum rerum notitia, iusti atque iniusti scientia

(Nauka prawa jest znajomością spraw boskich i ludzkich oraz wiedzą o tym, co sprawiedliwe, a co niesprawiedliwe)
 
 
 

Pomagamy założyć firmę. Od  pomocy w wyborze formy prowadzenia działalności gospodarczej, poprzez pomoc prawną przy tworzeniu umów do czynności rejestracyjnych. Pomagamy także we wszelkich zmianach i przekształceniach firm.

Oferujemy pomoc prawną dostosowaną do małych, średnich i dużych firm. Stała obsługa prawna zapewnia klientowi komfort prowadzenia działalności gospodarczej. Poprzez doradztwo dla wszystkich działów firmy, windykację i prowadzenie sporów po pomoc prawną dla pracowników na preferencyjnych zasadach.

Specjalizujemy się w prawie transportowym. W szczególności naszym zainteresowaniem obejmujemy transport międzynarodowy towarów, Konwencję CMR i spedycję. Znajomość Konwencji CMR oraz umiejętność rozróżnienia spedycji od transportu mogą być zasadnicze dla rozwiązania problemów prawnych. Skutkują różnymi zasadami odpowiedzialności. Każda firma transportowa w zależności od charakteru umowy może skutecznie bronić się przed nadmiernymi roszczeniami wielkich korporacji.

Od wielu lat specjalizujemy się w pomocy podatnikom wobec których wszczęto postępowania podatkowe. Udanie pomagaliśmy dużym korporacjom w sporach z organami skarbowymi.  Podatnik musi wiedzieć, że cała sprawa rozstrzyga się już na etapie postępowania podatkowego przed organami  skarbowymi. Sądy administracyjne sprawują tylko kontrolę sądową w ograniczonym zakresie zgodności z prawem. Także decyzje administracyjne są natychmiast wykonalne. Dlatego decyzja podatkowa, nawet jeżeli została zaskarżona do sądu administracyjnego, to wcześniej i tak rozłożyła gospodarczo już niejedną firmę.

Oferujemy fachową i profesjonalną pomoc jako pełnomocnicy w każdej sprawie. Dzisiaj procesy są bardzo skomplikowane, bardzo łatwo można zrobić nieodwracalny błąd. Nie pierwszy raz, gdy nawet mając rację można przegrać całą sprawę. Dlatego każdy rozsądny klient potrzebuje zawodowca w prowadzeniu sprawy. Możecie udzielić nam pełnomocnictwa na każdym etapie sprawy : przedsądowym, sądowym egzekucyjnym, administracyjnym (podatkowym) czy w postępowaniu przed bankiem i w sprawach windykacji lub dochodzenia odszkodowań.

Jesteśmy świadkami ogromnej ilośc wydawanych nakazów zapłaty przez e-sąd w Lublinie (Sąd Rejonowy Lublin-Zachód VI Wydział Cywilny) na roszczenia już dawno przedawnione. Jeżeli dostaliście Państwo taki nakaz prosimy o natychmiastowe zgłoszenie się do naszej Kancelarii. Ostatnio uchyliliśmy nakazy zapłaty sprzed ponad 5 lat, z 2013 r. Roszczenia były dawno przedawnione za jakieś stare zamierzchłe telefony komórkowe Centertela. Po wielu latach nikt nie pamięta czy zapłacił rachunki. Na tej bazie powstało wiele firm windykacyjnych, oszustów żerujących na niewiedzy ludzi. Bądź mądry i broń swoich praw.

Nawet największy dłużnik ma swoje prawa. W przypadku egzekucji nie bądź biernym. Za długi dłużnika nie odpowiada jego współmałżonek. Wbrew powszechnie panującej opinii to małżeństwo chroni majątek wspólny przed egzekucją. Tzw. rozdzielność majątkową potrafi działać na szkodę dłużnika. Nie kieruj się obiegowymi opiniami, ale zasięgnij wiedzy od specjalisty.

Porada prawna to odpowiedź specjalisty w jednej sprawie. 

Natomiast jeżeli macie Państwo wiele pytań lub sprawa musi być rozważona z wielu stron (np. skutki podatkowe rozwiązań prawnych) to wtedy lepiej skorzystać z konsultacji prawnych.

Na życzenie wydajemy także opinie prawne na piśmie. Są one poglądem pranym naszej Kancelarii, ale mogą pomóc rozwiązać nie jeden problem.

 

Pomagamy także we wszelkich sprawach związanych z zawieraniem lub wykonywaniem umów.   Skonsultuj z nami każdą umowę. Lepiej zapobiegać problemom niż je później rozwiązywać.

Specjalizujemy się także w sprawach nauczycielskich. Pomagamy zarówno szkołom jak i nauczycielom rozwiązywać ich sprawy w oparciu o prawo oświatowe i Kartę Nauczyciela.  

Pomożemy przy nabywaniu spadku. Wyjaśnimy sprawy wątpliwe oraz na życzenie poprowadzimy postępowanie przed sądem o nabycie spadku.

Odrębną sprawą są sprawy sądowe o zachowek i sprawy o dział spadku między spadkobiercami. W tych sprawach zalecamy obowiązkowe skorzystanie z usług zawodowego prawnika.

Pomagamy zarówno firmom w sprawach pracowniczych jak i pracownikom w dochodzeniu należnych im praw pracowniczych. Praca to nie niewola, a pracownik to nie niewolnik.

Na życzenie pomożemy opracować i wdrożyć w zakładzie pracy regulaminy i akty wewnętrzne.

Pracodawca zawsze powinien pamiętać, że najlepszą inwestycją jest inwestycja w pracownika.

ZAKŁADANIE FIRM I ZMIANY ORGANIZACYJNE
 • Czynności założenia spółki kapitałowej – od 2.500 zł do 5.000 zł w zależności od umowy i rodzaju rodzaju spółki. Obejmuje pomoc przy zawarciu umowy oraz czynności rejestracyjne w KRS.
 • Czynności samej rejestracji w KRS – 1.500 zł.
STAŁA OBSŁUGA PRAWNA
 1. Umówiony stały ryczałt. Obejmuje stałe godziny obsługi w siedzibie Klienta (propozycja dla większych i średnich firm). 
 2. Niewielki ryczałt plus honorarium za dodatkowe godziny (propozycja dla małych firm). Np. wg modułu – za 1 godzinę w miesiącu 200 zł plus za każdą następną godzinę w miesiącu 250 zł.

Oba ryczałty obejmują także koszty windykacji. Opłata wstępna to 40 €. Dalsze honorarium to koszty zastępstwa prawnego przed sądem i w egzekucji oraz prowizja windykacyjna 10% po ściągnięciu od dłużnika. 
Procesy w ramach ryczałtu prowadzone są za opłatą wstępną 25% wg tabel radcowskich. Pozostałe wynagrodzenie po ściągnięciu od dłużnika lub po wydaniu prawomocnego orzeczenia.
Umówiony stały ryczałt. Obejmuje stałe godziny obsługi w siedzibie Klienta (propozycja dla większych i średnich firm).

ZASTĘPSTWA PROCESOWE (PRAWNE)

 Zastępstwa procesowe w postępowaniach sądowych, egzekucyjnych, administracyjnych wg jednego z poniższych systemów :

 • Honorarium wg tabel radcowskich  z Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie w sprawie opłat za czynności radców prawnych.
 • Honorarium wg stawek godzinowych – 200 zł za pełną godzinę.
 • Honorarium wg posiedzeń – za zlecenie sprawy i dwie rozprawy 800 zł i za każdą następną rozprawę 200 zł.
 • Honorarium wg kwoty ryczałtowej umówionej za sprawę.

W celu zapewnienia Klientowi pewności pełnego zaangażowania Kancelarii w sprawę strony mogą przyjąć mniejsze kwoty, ale po przyjęciu dodatkowego wynagrodzenia za pomyślne zakończenie sprawy. 

Za czas dojazdu poza Wrocław honorarium wynosi 60 zł za pełną godzinę dojazdu.

Koszty każdej sprawy ponosi Klient. Do kosztów sprawy zalicza się : opłaty sądowe, pozostałe koszty sądowe (biegły, stawiennictwo świadków), opłata skarbowa od pełnomocnictwa 17 zł i inne niezbędne koszty procesu.

PORADY, KONSULTACJE, OPINIE, UMOWY

 • Porada prawna – 100 zł.
 • Konsultacje prawne – 250 zł za godzinę. Obejmuje wiele porad prawnych w godzinie.
 • Umowa – od 250 do 2.500 zł w zależności od skomplikowania oraz wartości umowy.
 • Opinia prawna – od 500 zł do 2.500 zł w zależności od przedmiotu opinii i jej skomplikowania.

53-650 Wrocław
ul. Czarnieckiego 11
NIP: 897 102 99 38

Tel./fax: (71) 354 45 87
Komórka:(602) 315 336 
E-mail:lary@radcaprawny.biz